T: +31 (0)6 - 5317 6494
E: info@tasco-holland.nl
Home 2018-02-21T11:00:05+00:00

LAMPIONNEN

Chinese Lampionnen

CHINESE SCHOENEN

Chinese Schoenen

WIEROOK

Wierook
BEKIJK ALLE CATEGORIEËN
BEKIJK ALLE ARTIKELEN IN ÉÉN OVERZICHT
Handelsonderneming Tasco is hét oudste groothandelshuis op het gebied van geschenken uit het verre Oosten en Afrika.
Iedereen die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan bij ons bestellen. Wij bedienen klanten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Finland, Tsjechië, Rusland, Amerika en Curaçao.
Wilt u klant worden? Neem contact met ons op.
Ook als particulier kunt u bij ons terecht, wij linken u door naar één van onze klanten.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Hieronder een kleine greep uit ons klantenbestand, stuk voor stuk tevreden klanten!
Albert Heijn
Rabobank
Talpa Producties
Eyeworks Film en TV
Mojo Concerts
Sanoma Group
Hofplein Theater
KWF Kankerbestrijding
Hotel New Yok
Villa Augustus
De Colonie
De Vooruitgang
Intratuin
Tropenmuseum Amsterdam
Hermitage Amsterdam
De Nieuwe Kerk Amsterdam
Drents Museum
Groninger Museum
Wereldmuseum Rotterdam

WIST U DAT…

De Chinese thermoskannen door onze groothandel direct bij de fabriek in China worden ingekocht. Voordat we ze importeren worden ze uitgebreid getest door een gecertificeerd laboratorium zodat de veiligheid gegarandeerd is. De 1,2 liter uitvoering heeft twee handvaten; één aan de bovenkant om de thermoskan te dragen en één aan de zijkant om te schenken. De bovenkant van de thermoskan is voorzien van een „schenktuit“ zodat knoeien verleden tijd is. De kurk zorgt ervoor dat de inhoud zeker 24 uur lang warm blijft. Het wordt aangeraden om niet direct kokend water in de fles te gieten maar deze eerst een beetje „voor te verwarmen“ onder een lauw warme kraan.
BEKIJK ALLE SOORTEN

WIST U DAT…

Al onze Kisii steen beelden in Afrika met de hand worden gemaakt. Het zeepsteen dankt zijn naam aan het plaatsje Kisii in het zuidwesten van Kenia waar het gewonnen wordt. De Kenianen noemen het Tabaka-stone, daar de vindplaats van het Kisii steen in het dorp Tabaka ligt. Het Kisii steen is een zachte zeepsteen soort die gemakkelijk te bewerken is. Het produceren van de beeldjes wordt door zowel mannen als vrouwen gedaan; de mannen bewerken de stenen tot de eindvorm en de vrouwen polijsten de beeldjes door ze met water en zand (als schuurmiddel) te behandelen. Als dit gebeurt is wordt het beeldje met olie ingesmeerd om de kleur goed tot zijn recht te laten komen.
BEKIJK ALLE SOORTEN
Home english 2018-02-21T11:00:39+00:00

LAMPION

Chinese Lampionnen

CHINESE SHOES

Chinese Schoenen

INCENSE

Wierook
VIEW ALL CATEGORIES
VIEW ALL ITEMS IN ONE OVERVIEW
Tasco is the oldest wholesale company in the field of Arts & Crafts from the Far East and Africa.
Everyone who is registered with the Chamber of Commerce can order from us. We serve customers in the Netherlands, Belgium, Germany, France, Spain, Italy, Great Britain, Greece, Austria, Switzerland, Sweden, Denmark, Finland, Czech Republic, Russia, America and Curaçao
Do you want to become a customer? Please contact us.
You can also come to us as a consumer, we will link you to one of our customers.
Would you like to receive our newsletter?

DID YOU KNOW…

The Chinese thermos flasks are purchased directly from the factory in China by our company. Before we import them, they are extensively tested by a certified laboratory so that safety is guaranteed. The 1.2 liter version has two handles; one on the top to carry the thermos and one on the side to pour. The top of the thermos is equipped with a „pouring spout“ so that mess is a thing of the past. The cork ensures that the content stays warm for at least 24 hours. It is recommended not to pour boiling water directly into the bottle, but to first „pre-heat“ it under a lukewarm tap.
VIEW ALL DESIGNS

DID YOU KNOW…

All our Kisii stone statues in Africa are made by hand. The soapstone owes its name to the town of Kisii in the southwest of Kenya where it is won. The Kenyans call it Tabaka stone, since the site of the Kisii stone lies in the village of Tabaka. The Kisii stone is a soft soapstone type that is easy to machine. The production of figurines is done by both men and women; the men work the stones to the final shape and the women polish the figurines by treating them with water and sand (as an abrasive). When this happens, the figurine is smeared with oil to make the color work well.
VIEW ALL DESIGNS
Aanmelden nieuwsbrief 2018-02-02T14:45:31+00:00
Lampion lang draak papier rood 21x15 cm
Bedankt voor uw aanmelding, u ontvangt maximaal één maal per maand een nieuwsbrief.
Lampion lang draak papier rood 21x15 cm
Bestelinfo 2018-03-22T09:47:47+00:00

BESTELINFORMATIE

Bent u een particuliere of een zakelijke klant? Bent u een nieuwe klant? Wat zijn de verzendkosten? Wat is de levertijd? Hieronder vindt u alle relevante informatie indien u een bestelling bij ons wilt plaatsen.

Nieuwe zakelijke klant

Als nieuwe klant dient u bij de eerste bestelling voor minimaal € 125,- (excl. 21% btw) te bestellen, voor vervolgbestellingen geldt geen minimum afname. Bovendien moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Klik op de onderstaande button en u wordt doorgelinkt naar onze webshop, daar registreert u zich als „nieuwe gebruiker“ en volgt u de verdere instructies.
Bestel als detaillist

Particuliere klant

Alle artikelen die u op onze site kunt vinden kunt u ook als particulier bestellen. Klik op de onderstaande button en mail ons, wij linken u door naar één van onze betrouwbare klanten.
Mail ons voor verkoopadressen

Verzendkosten

Uw bestelling wordt franco geleverd vanaf € 250,- (excl. 21% BTW). Voor bestellingen onder dit bedrag bedragen de verzendkosten binnen Nederland € 5,35. Voor bestellingen die naar het buitenland gestuurd moeten worden krijgt u vooraf een overzicht van de kosten.

Levertijd en betaling

Nadat u een bestelling heeft doorgegeven krijgt u per email een pro forma factuur. Zodra wij de betaling van de pro forma factuur hebben ontvangen sturen wij de bestelling aan u op. Dit gebeurt over het algemeen binnen enkele dagen.
test 2017-04-30T13:42:46+00:00
Artikelen 2017-12-18T11:46:27+00:00

LAMPIONNEN

Chinese Lampionnen

CHINESE SCHOENEN

Chinese Lampionnen

WIEROOK

Chinese Lampionnen

THERMOSKANNEN

Chinese Lampionnen

EETSTOKJES

Chinese Lampionnen

SCHALEN MET VLIEGENNET

Schalen met vliegennet groothandel

BROKAAT

Chinese Lampionnen

JAPANSE YUKATA’S

Chinese Lampionnen

JAPANSE KIMONO’S

Chinese Lampionnen

GELUKSPOPPETJES

Chinese Lampionnen

PORSELEIN

Chinese Lampionnen

KISII STEEN BEELDEN

Chinese Lampionnen

ANSICHTKAARTEN

Chinese Lampionnen

BOEDDHA BEELDEN

Chinese Lampionnen

WAXINEHOUDER

Chinese Lampionnen

OLIEVERDAMPER

Chinese Lampionnen

DIVERSEN

U kunt onze artikelen als detaillist bestellen door op de onderstaande button te klikken, u wordt dan doorgelinkt naar onze webshop. Hiervoor dient u zich te registreren als nieuwe gebruiker. Indien u al klant bij ons bent logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Bestel als detaillist
U kunt onze artikelen als particulier bestellen door op de onderstaande button te klikken, u wordt dan doorgelinkt naar één van onze klanten.
Bestel als particulier
Winkel 2017-06-22T14:06:19+00:00
U kunt onze artikelen als detaillist bestellen door op de onderstaande button te klikken, u wordt dan doorgelinkt naar onze webshop. Hiervoor dient u zich te registreren als nieuwe gebruiker. Indien u al klant bij ons bent logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Bestel als detaillist
U kunt onze artikelen als particulier bestellen door op de onderstaande button te klikken, u wordt dan doorgelinkt naar één van onze klanten.
Bestel als particulier
Winkelmand 2016-09-26T10:41:09+00:00

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

Zurück zum Shop

Afrekenen 2016-09-26T10:52:31+00:00
Mijn account 2016-09-26T10:40:34+00:00

Anmelden

Contact 2018-01-02T07:45:52+00:00
Neem contact met ons op
Onze klantenservice staat voor u klaar
Vragen of hulp nodig?
Stuur uw bericht via het onderstaande formulier en onze klantenservice neemt zo snel mogelijk contact met u op

Ons btw nummer
NL 1809 76 680 B01
Ons KvK nummer
Onze algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel West-Brabant onder nummer 3831 m.i.v. 22 juli 1998.

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij alle aanbiedingen en op (elk onderdeel) van alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijke strekkingen tot leveringen, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een algemene verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niets af.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 3 Overeenkomsten

Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging door de verkoper dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper; in geval van een verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eertse gedeeltelijke cq. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4 Prijzen

Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale– of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantie-premies, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 5 De levering

Lid 1 Tasco streeft naar een levertermijn van maximaal 5 (vijf) werkdagen indien de bestelde goederen op voorraad zijn. Hieraan zijn echter geen rechten te ontlenen; het kan zijn dat deze levertermijn door onvoorziene omstadigheden niet haalbaar is.

Lid 2 Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de levertijd zal – ongeacht de oorzaak daarvan – de koper nimmer recht geven op schadevergoeding noch op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Lid 3 De verzending van de goederen geschiedt steeds, dus ook indien francolevering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender d.w.z. de verkoper zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld; de koper vrijwaart de verkoper van alle aanspraken van de vervoerder.

Lid 4 Indien de leverancier van welke de verkoper de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren cq. niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet cq. onvoldoende, cq. niet tijdige, cq. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan. Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport, uitvoer- of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal de verkoper te zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

Lid 5 Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan één maand duurt, is de verkoper niet bevoogd te annuleren. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover hij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

Lid 6 Indien de emballage na overleg tussen verkoper en koper bepaald in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 8 voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden inlevering op het terrein van verkoper binnen 3 maanden na de dag van levering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschondenis teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de verkoper.

Lid 7 De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen.

Arikel 6 Recalmes

Reclames betreffende het geleverde moeten uiterlijk binnen 8 dagen na faktuur-datum schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 8 Betaling

Lid 1 Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de faktuur vermelde leveringsdatum zonder korting of compensatie. De termijn van 30 dagen kan met 8 zichtdagen worden verlengd.

Lid 2 Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling komt voor rekening van de koper.

Lid 3 Ingeval van te late betaling is de verkoper gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten cq. iedere met de koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

Lid 4 Indien verkoper vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien het recht voor (ook indien de koop op andere kondities is afgesloten) de goederen onders rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1 Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen, met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo – zijn eigendom.

Lid 2 De koper is vóór bedoelde volledige betaling cq. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingskondities ook zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
Voorts heeft verkoper het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
Koper moet beletten dat goederen van verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.

Lid 3 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde is de verkoper immer bevoegd (na sommatie op een termijn van tenminste 7 dagen) zonder de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist van koper volledige schadevergoeding te vorderen, indien koper enige op hem rustende verplichting uit enige overeenkomst met verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Hiervan is ook sprake, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard cq. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van de koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze: – de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. de koper, uit welken hoofde dan ook op te schorten, dan wel – ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel – de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden cq. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderzijds gehouden is en onverminderd elk hem verder toekomend recht of zijn recht op volledige schadevergoeding.

Lid 4 Alle te maken kosten, ook de kosten van rechterlijke bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestaties van de koper, komen te zijnen laste.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen, die mochten onstaan naar aanleding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage, volgens het reglement de conciliation et d’arbitrage van de internationale kamer van koophandel door één of meer arbiters, benoemd overeenkomstig dit reglement.

Cart 2016-09-26T11:20:54+00:00

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

Zurück zum Shop

Checkout 2016-10-24T12:47:23+00:00

15% OFF YOUR 1ST ORDER

High fashion looks at high street prices

Buy Avada Now
OPENING TIMES

MONDAY – FRIDAY

09:00 ~ 19.00

SATURDAY – SUNDAY

09:00 ~ 21.00

Maak kennis 2018-02-20T14:43:45+00:00
Lampion lang draak papier geel 21x15 cm

TASCO DÉ GROOTHANDEL VOOR UW AZIATISCHE GESCHENKEN

Handelsonderneming Tasco is één van de oudste groothandelshuizen op het gebied van geschenken uit het Verre Oosten en Afrika.
Tasco is in 1928 opgericht en wordt sinds 1984 met veel plezier door de familie Deelen gerund. Wij beschikken over een ruime ervaring met het importeren van allerlei leuke geschenken uit landen als China, Japan en Afrika.
Na huisvesting in Rotterdam, Ridderkerk en Klundert is Tasco eind 2017 verhuisd naar een nieuw pand in Papendrecht van waaruit wij uw bestellingen distribueren.
Al onze artikelen worden rechtstreeks vanuit China, Afrika en Japan geïmporteerd via vaste leveranciers waar wij al jarenlang zaken mee doen, we zijn dus verzekerd van een constante kwaliteit.
Tasco staat voor een goede service en een uitstekende dienstverlening, dit blijkt uit het feit dat wij al jarenlang een zeer grote klantenkring bevoorraden die elke keer opnieuw bij ons bestellen.
Iedereen die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan bij ons bestellen. Wij bedienen klanten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Finland, Tsjechië, Rusland, Amerika en Curaçao.
Wilt u klant worden? Neem contact met ons op.
Ook als particulier kunt u bij ons terecht, wij linken u door naar één van onze klanten.
Hieronder een kleine greep uit ons klantenbestand, stuk voor stuk tevreden klanten!
Albert Heijn
Rabobank
Talpa Producties
Eyeworks Film en TV
Mojo Concerts
Sanoma Group
Hofplein Theater
KWF Kankerbestrijding
Hotel New Yok
Villa Augustus
De Colonie
De Vooruitgang
Intratuin
Tropenmuseum Amsterdam
Hermitage Amsterdam
De Nieuwe Kerk Amsterdam
Drents Museum
Groninger Museum
Wereldmuseum Rotterdam
Lampion lang draak papier geel 21x15 cm